Anderhalvemetersamenleving

Wat betekent de anderhalvemetersamenleving voor goede doelen?

We mogen ons langzaam op gaan maken voor de anderhalvemetersamenleving. De aandacht van de media en het publiek verschuift langzaam van de crisis naar hoe verder, nu het moment in zicht komt dat de maatregelen versoepeld gaan worden.

Dit betekent dat ook onze blik vooruit gaat. Wat betekent versoepeling van maatregelen voor goede doelen?

Wat betekent de anderhalvemetersamenleving voor goede doelen?

Alle aandacht ging naar het coronavirus maar dat verandert snel

We gaven al eerder aan dat de tijd thuis ervoor zorgt dat mensen zich bewuster zijn van wat écht belangrijk is. Mensen denken na over hun idealen en hoe ze deze kunnen laten voortleven.

Wat zien we in het maatschappelijke debat?

  • Het debat over de wereldwijde verdeling tussen arm en rijk, en de veroorzakers daarvan, is actueler dan ooit;
  • De meest kwetsbare doelgroepen in binnen– en buitenland zijn juist nu kwetsbaarder dan ooit en verdienen onze aandacht;
  • De meerderheid van de Nederlanders maakt zich nu meer zorgen over het klimaat én ziet het coronavirus als een kans voor het klimaat;
  • Mensenrechten wereldwijd staan onder druk door coronamaatregelen, worden deze maatregelen wel teruggedraaid?
  • Een wereldwijd verbod op de handel in wilde dieren is actuelere dan ooit maar ook ons voedselsysteem gebaseerd op veehouderij staat ter discussie.

Juist nu is de actie- en geefbereidheid enorm; relevante, actuele digitale fondsenwervende campagnes doen het ontzettend goed én laten zien waar je als organisatie voor staat.

Advertentiekosten blijven lager dan normaal

We krijgen een goed beeld van ‘het nieuwe normaal’ door te kijken naar landen die verder zijn dan wij. Travel blijft één van de zwaarst getroffen branches, daarnaast vermijden mensen drukke plaatsen zoals winkelcentra en zijn ze op zoek naar ‘no touch’ levering; dit raakt met name (non-food) Retail en Luxury.

Gevolg is minder campagnes door de zwaarst getroffen branches en mensen blijven voorlopig meer online. Dit zorgt ervoor dat de lage advertentiekosten zullen aanhouden.

Offline werving tot september problematisch

België en Duitsland schrappen grote evenementen tot september. Er vanuit gaande dat Nederland dit scenario volgt zet dit een streep door fondsenwervende evenementen als hardloopwedstrijden. Ook belangrijke kanalen als face-to-face en collectes zijn binnen een anderhalvemetersamenleving geen optie en staan voorlopig helemaal stil.

Goede doelen willen always-on, schaalbare fondsenwerving

Eerder zagen we al een snelle omslag van offline naar online, de grootste uitdaging met het oog op de anderhalvemetersamenleving is opschalen; op zoek naar mogelijkheden om de (toekomstig) gemiste offline inkomsten te compenseren.

Hoe dat aan te pakken beschreven wij in onze vorige nieuwsbrief!