creative-privacy

Privacyverklaring

Jalt BV respecteert de privacy van bezoekers van haar website. Wij dragen zorg voor vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens die u ons verschaft. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw internetbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het cookie zorgt ervoor dat uw browser wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. In onze cookieverklaring staat nadere informatie over ons gebruik van cookies.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Jalt BV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u onze website bezoekt en//of omdat u deze gegevens aan ons vertrekt via onze website. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij op onze website verwerken:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw e-mail adres;
 • De inhoud van uw contactbericht aan ons;


 • Doeleinden van de gegevensverwerking
  Jalt BV verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De relevante wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst en gerechtvaardigd belang. De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Verzenden nieuwsbrief;
 • Reageren op een contactverzoek;
 • Het aanbieden van advertenties via Linkedin en Facebook.


 • Bewaartermijn
  Jalt BV zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Contact formulier: zolang als naar de inhoud van uw contactverzoek nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan;
 • Nieuwsbrief formulier: vanaf het moment van aanmelding voor de nieuwsbrief tot en met het moment van afmelding van de nieuwsbrief.
 • Advertenties: vanaf het moment dat de websitebezoeker op de website is geweest tot maximaal 365 dagen.


 • Beveiliging
  Jalt BV neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handeling met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

  Klikgedrag en bezoekgegevens
  Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden. Hiermee willen wij de werking van de website waar mogelijk verbeteren. Hierbij kan het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, alsook het aanbieden van advertenties.

  Websites van derden
  Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

  Recht op informatie, inzage, rectificatie.vergetelheid, beperking, dataportabiliteit, bezwaar en niet te worden onderworpen aam profiling
  U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook hebt u het recht uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet te laten verwerken, over te dragen of niet te onderwerpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de persoonsgegevens die u wilt controleren en/of beïnvloeden daadwerkelijk van u zijn. Verzoeken kunt u schriftelijk melden bij onderstaand adres:

  Jalt BV
  Krom Boomssloot 22-1
  1011 GW AMSTERDAM

  Of via e-mail naar: info@jalt.nl

  Klanten
  Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht per e-mail melden naar info@jalt.nl.

  Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Aanpassen privacy statement
  Jalt BV behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen publiceren wij op deze website.