img_corona-2

Hoe gaan succesvolle goede doelen om met de crisis?

Uit internationale data, casestudies en onderzoeken1 naar fondsenwerving in tijden van crisis blijkt dat fondsenwervende organisaties op twee manieren reageren:

  1. Sommige goede doelen zijn superscherp op alle uitgaven en wachten tot er meer duidelijkheid is. Zij bevriezen wervingsmethoden die nu niet mogelijk zijn en wachten af tot ze weer van start kunnen.
  2. Andere goede doelen schakelen supersnel om naar alternatieve wervingsmethoden, bijvoorbeeld door face-to-face budgetten direct elders in te zetten of straatwerving bureaus telemarketing te laten doen.

Welke keuze je als goed doel maakt heeft impact op de toekomst. Nabije toekomst, werving kan even stilliggen of andere wervingsmethoden zijn in eerste instantie minder rendabel, maar de keuze die je maakt heeft ook invloed op de lange termijn.

Wat is het beste om te doen?

Uit dezelfde onderzoeken blijkt dat goede doelen die snel handelen en direct inspelen op de veranderende situatie een voorsprong opbouwen. In eerste instantie profiteren zij van de neiging van mensen om tijdens een crisis meer te geven dan in ‘normale’ tijden; telemarketing resultaten zijn beter dan voorheen, directe donatiewerving doet het goed.

Daarnaast doen zij in versneld tempo ervaringen op die ze in staat stelt hun fondsenwervingsgroei te versnellen en deze jaren na de crisis nog voort te zetten. Goede doelen die afwachten lopen op korte termijn inkomsten mis en profiteren niet van deze snelle ontwikkelen, dit heeft blijvende, negatieve gevolgen voor hun fondsenwerving.

Kortom, keuzes die je nu maakt bepalen of jouw fondsenwerving tijdens en na de crisis groeit!

Wat doen goede doelen die nu snel schakelen?

Stuk voor stuk gebruiken ze deze crisis om hun digitale transformatie te versnellen. Veel organisaties waren dit al van plan omdat face-to-face en straatwerving al onder druk stonden maar hebben dit proces nu versneld.

Daarbij zetten ze in op het digitaal werven van grote aantallen, structurele donateurs. Hiermee zorgen deze goede doelen dat ze minder afhankelijk zijn van eenmalige (offline) giften en zich voorbereiden op de economische gevolgen van deze crisis.

Het merendeel ontwikkelde een laagdrempelig alternatief voor het donateurschap. Dit geeft je de mogelijkheid om doorlopend structurele gevers te werven. In landen waar het sociale vangnet minder is dan Nederland, zorgt dit laagdrempelig alternatief er ook voor dat de uitstroom beperkt blijft, mensen kiezen om (tijdelijk) minder te geven in plaats van te stoppen met geven.

Daarnaast zie je dat budgetten effectief ingezet waarbij er veel synergie is tussen communicatie en fondsenwerving. Missie gedreven communicatie en fondsenwerving, maar wel duidelijk hoe de coronacrisis daar impact op heeft, zorgt voor een kwalitatieve instroom

1 Onderzoek door ACA philanthropy and fundraising