De Fietsersbond

Wat komt er op je fietspad?

Steeds vaker voelen Nederlanders zich beperkt in hun fietsvrijheid. Je wil niet gehinderd worden door paaltjes, wegwerkzaamheden, drukke kruispunten, een slecht wegdek of andere obstakels.

De Fietsersbond zorgt ervoor dat we samen beter kunnen fietsen op fietspaden die gemaakt zijn om op te fietsen. Daarom ontwikkelden we samen de campagne ‘Wat komt er op je fietspad?’ om hinder op de fiets onder de aandacht te brengen én om nieuwe leden te werven. 

 

In de campagnevideo laten we mensen de hinder ervaren en wekken we de frustratie op die het geeft als je het echt meemaakt. Verschillende mensen en situaties komen aan bod om het voor zo’n groot mogelijke doelgroep relevant te maken. Ook hebben we leden geworven met het aanbieden van routeboekjes om mensen een hindervrij alternatief te bieden. Op naar nog meer fietsvrijheid!